دانشجویان غایب

15 آذر 1398

دانشجویان گرامی

واحد جهاندیده

 

 

دانشجویانی که به هردلیلی تعداد غیبت هایشان از 3 جلسه بیشتر شده، با واحد آموزش هماهنگ نموده تا در زمان آزمون پایان ترم مشکلی نداشته باشند.


ارائه های کلاسی

15 آذر 1398

 

دانشجویان گرامی

واحد جهاندیده

 

 

به اطلاع می رساند آن دسته از دانشجویان که به هر دلیلی موفق به ارائه کلاسی نشده اند، حتما پس از هماهنگی، زمان ارائه خود را طی جلسات باقی مانده معین نمایند.

آزمون کلاسی پایان ترم

15 آذر 1398

دانشجویان گرامی

واحد جهاندیده

 

به اطلاع می رساند آخرین جلسه ی کلاس های ترم جاری، آزمون کلاسی پایان ترم برگزار خواهد گردید.

بدیهی است حضور کلیه دانشجویان در روز آزمون الزامی خواهد بود. در صورت عدم حضور نمره کلاسی لحاظ نخواهد گردید.

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم