نمرات امتحان

عنواندرسدانشگاهتاریخ درج
text نمرات میانترم از 4 نمره (شبکه های کامپیوتری)شبکه های کامپیوتریدانشگاه جامع علمی و کاربردی (جهاندیده)6 دی 1398
text نمرات میانترم از 4 نمره (شبکه های بیسیم)شبکه های بی سیمدانشگاه جامع علمی و کاربردی (جهاندیده)6 دی 1398
text نمرات میانترم از 4 نمره (پیکربندی سرورهای شبکه)پیکربندی سرورهای شبکهدانشگاه جامع علمی و کاربردی (جهاندیده)5 دی 1398
text نمرات میانترم از 4 نمره (سیستم های توزیع شده)سیستم های توزیع شدهدانشگاه جامع علمی و کاربردی (جهاندیده)5 دی 1398
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم